امکان صدور سالانه ۳ میلیون امضای الکترونیکی وجود دارد

280
مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در امور زیرساخت کلید عمومی اعلام کرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانایی صدور بیش از ۳ میلیون امضای الکترونیکی در سال را دارد. او در گفت وگو با پیوست سی در این باره گفت: «هم اکنون سالانه ۱۵۰ هزار امضای الکترونیکی از طریق سامانه مرکز صادر می شود اما ما توانایی صدور ۳ میلیون امضا را از طریق همین سامانه دارا هستیم.»
pixel