دومین جشنواره سه سالانه کتاب

276
دومین جشنواره سه سالانه انتخاب بهترین کتاب با موضوع معلولیت و توانمندسازی 23 آبان ماه 95 کتابخانه ملی ایران سالن قلم
امیر
%59
کارگردان: نیما اقلیما مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
امیر
pixel