سخنرانی دکتر حسن یزدی فر

22
سخنرانی دکتر حسن یزدی فر استاد حسابداری دانشگاه بورنموث انگلستان هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
18acc.yazd 15 دنبال کننده
pixel