پشت صحنه برنامه آغازیک پایان | ۲۲ مرداد| بخش اول

77

پشت صحنه برنامه آغاز یک پایان با موضوع پشت صحنه برنامه لابی‌های اسرائیل و نقش آن در سیاست خارجه آمریکا با حضور : دکتر ابراهیم متقی (استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران)