16-بذر بنسای؟ شبکه دو - برنامه عصرخانواده - خورشیدی

2,168

قسمت شانزدهم، آموزش ساخت و نگهداری انواع گل و گیاه و بنسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 2 بهمن 1396 موضوع این قسمت از برنامه: آموزش بنسای، آیا بذر بنسای وجود دارد؟ شناخت نحوه تولید و تکثیر بنسای، کاشت بنسای از بذر کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر گل و گیاه، کارشناس و مجری تلویزیونی، مدیریت موسسه بونسای ایرانی iranibonsai_ch@ http://iranibonsai.com 09102004282

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی