بهترین مجری را شما انتخاب کنید.

541

نامزدهای شبکه قرآن و معارف سیما در پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم (آرای مردمی) در بخش های بهترین مجری مرد و زن اعلام شد. مجریان مرد: ۱ . سید وحید مرتضوی (اجرای برنامه اسرا) با کد : # ۸۵۹ ☆ ۳ ☆ ۲ . مهدی اکبری (اجرای برنامه نوگلان قرآنی) با کد : # ۸۶۰ ☆ ۳ ☆ مجریان زن: ۱ . مونا انصاری فر (اجرای برنامه روزی بهتر) با کد : # ۸۷۶ ☆ ۳ ☆ ۲ . الهام غفاری (اجرای برنامه بشارت۱۴۵۲) با کد : # ۸۷۷ ☆ ۳ ☆ شما عزیزان می توانید با شماره گیری کد دستوری اختصاصی هریک از نامزدها به مجریان منتخب خود رای دهید لاز