یـع تــابـوت رنــگـی بــرایــم بــســازیـن../

1,886
۱ ماه پیش
# ....
ترتیب نمایش
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
هــع حــالــا یــدونــع گــذاشــتـــم چــی شــد../
fatima

fatima

1 ماه پیش
پس چرا ویدیو دپ میزاری
یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

1 ماه پیش
آخیش خیلی ترسیده بودم
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
نـــع بــخـــدا
یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

یه دخمل هشتادی (فالو = فالو)

1 ماه پیش
عآجو یا خدا چیزی شده من تاقت ناراحتی تورو ندارم راس بگو اتفاقی افتادع؟
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
نـــع قــربـــونــت چــیــزیــم نـــی
( [من از هر چیزی تجربه میگیرم شکستی در کار نیس) ]

( [من از هر چیزی تجربه میگیرم شکستی در کار نیس) ]

1 ماه پیش
اجی جونم قوربونت بشم چرا ناراحتی عشق من ناراحت نشیا⁦⁦(+_+)⁩
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
اع عـــآجــو نــاراحـــت نـــشـــیــا قــربــونـــت بــشـــم
مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

مـقـآمـ مـعـظـمـ غـرور./

1 ماه پیش
نــع بــابــا هــیــچـــی نــشــدع عــزیـــزای دلـــم
نمایش بیشتر دیدگاه ها