جشن میلاد امام حشن مجتبی (ع) در کانون اصلاح تربیت اهواز

463

در همایش گرامی داشت و جشن ولادت امام حشن مجتبی علیه السلام که در کانون اصلاح تربیت اهواز برگذار شد " فیصل نیسی "مدیر این کانون از آزادی 5 زندانی توسط خیرین خبر داد.