ایگرد | با این چسب بخیه به راحتی و در هر جا زخم های خود را بخیه بزنید

839

چسب بخیه Zipstitch ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با این چسب به این راحتی میتونید در سفر و در صورت زخمهای عمیق به راحتی زخم های خود را ببندید و بخیه بزنید.

ایگرد
ایگرد 315 دنبال کننده