آموزش تعمیر تلویزیون شارپ

314
شما پس از دیدن ویدئوی آموزش تعمیر تلویزیون شارپ با تمامی این بخش ها و نحوه ترمیم و تعویض آنها آشنا خواهید شد. تکنسین بخش های مختلف تلویزیون را مورد بررسی قرار داده و آنها را تعمیر یا تعویض می کند. https://sharp.ir.center/tv-repair-training/
pixel