آنا اسكیمانى اولین ایرانى مسلمان كه وارد كنگره امریكا در فلوریدا شد

716

موفقیت آنا اسکیمانی را کوچک نشمرید. بارها و بارها موفقیت او را در ورود به کنگره ایالت فلوریدا بازنشر دهید.بارها و بارها فیلم دو دقیقه ای تبلیغاتی او را ،آنجا از که از ایران و پدر و مادرش می گوید را بازنشر کنید و به اشتراک بگذارید . بگذارید بچه ها و نوجوانان ایرانی با او آشنا شوند.

فرزاد حسنی
فرزاد حسنی 878 دنبال کننده