ویدیو نسخه اولیه و استفاده نشده بازی Ryse: Sone of Rome

4,204

به تازگی دمویی از نمونه اولیه و استفاده نشده بازی Ryse: Son of Rome منتشر شده که شاهد تفاوت بسیار آن با نسخه نهایی بازی هستیم.