نمائی جذاب از مسجد آبی استانبول

100
مسجد سلطان احمد یا مسجد آبی بزرگترین و مسجد در ترکیه است. که شهرت جهانی دارد.
چگرد - CHEGERD 2 دنبال کننده
pixel