آنونس ایده پردازان۲۰: ایده خلاقانه وپرداختن به خلابازار

1,369

توی این قسمت به گروه مبنا و تیم ۴۰نما رفتیم. برنامه اصلی: یکشنبه ۱۰ صبح از آپارات

pixel