یاحسین غریب مادر توی ارباب دل من .بیاد سید جواد ذاکر .کربلایی مهران بارانی

515

شعر زیبایی یاحسین غریب مادر توی ارباب دل من یه گوشه چشم تو بسته واسه حل مشکل من تموم تمام مردم دنیا ما رو میخوانند دیونه

pixel