ساخت رادیو کنترل توسط دسته بازی PlayStation2

6,530

توضیحات و پروژه در wle.ir---abdollahzadeh.amanj@gmail.com

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده
s9oooiiiiooo

s9oooiiiiooo

2 سال پیش
سلام گیرنده و فرستنده را در کجای دسته نصب کنیم
آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده با سلام گیرنده داخل دسته و فرستنده روی مدار گیرنده