کارگاه آموزشی دریافت شرح حال و تشخیص، بخش سوم، انیس اندیشه

45

اکادمی انیس اندیشه با برگزاری کارگاه های عملی و ایفای نقش جلسات روان درمانی به تربیت درمانگر پرداخته است. در صورت تمایل با ما همراه باشید. www.psydoc.ir @anis.andishe.psy @academy.ravanshenas

anisandishe
anisandishe 6 دنبال کننده