آموزش مدیریت اطلاعات پایه

204

آموزش مدیریت اطلاعات پایه نرم افزار LABLEAD (ادمین اطلاعات پایه Administrator ) روش ورود اطلاعات و تنظیمات اولیه سامانه Base Information Administrator