فیزیک نشینی: درباره کیهان شناسی (?What's up) - دکتر مهدیار نوربالا

83
utsap 92 دنبال‌ کننده
«آدمی با پنج حسی که دارد جهان اطراف خود را می کاود و این ماجراجویی را علم می‌نامد.» ادوین هابل "دربارۀ کیهان‌شناسی" در رستاخیز طبیعت، با دکتر مهدیار نوربالا از دانشکده فیزیک دانشگاه تهران همراه می‌شویم تا در اولین فیزیک‌نشینی سال ۱۴۰۰، به ماجراجویی جالبی در کیهان‌شناسی برویم. #انجمن علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران 17# فروردین 1400
utsap 92 دنبال کننده
pixel