منابع GMAT

359
آزمون GMAT مخفف عبارت Graduate Management Admission Test است که برای ورود به رشته های مدیریت و کسب وکار مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون برای نخستین بار در سال ۱۹۵۳ برگزار شد و هدف اصلی آن سنجش توانایی داوطلبان در دوره های مربوط به تجارت و مدیریت است.
pixel