هیچ‌ فرد یا نهادی مانع فراز یا عامل فرود شاخص نیست / به دنبال تئوری توطئه نباشید

3
حمیدرضا دانش کاظمی، رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و مدیر عامل کارگزاری آتیه در برنامه "بورس تاک" تاکید کرد هیچ‌ فرد یا نهادی مانع فراز یا عامل فرود شاخص نیست.
pixel