خلق بناهای تندیس وار؛ نگاهی به کارنامه فرنک گری، معمار برجسته معاصر

407

می گوید "هر پروژه ای که کار می کنم، آن قدر عذاب می کشم که انگار بار اولست در عمرم دست به این کار زده ام." این حرف از زبان یکی از مطرح ترین معمارهای معاصر تعبیر قابل تامل و مهمی درباره روند کار خلاقانه است. ساختمان های فرنک گری، معمار کانادایی-آمریکایی، معمولا نتیجه یک روند طولانی طراحی است. بر خلاف بسیاری از معمارها که این روزها از ابزار دو بعدی و سه بعدی برای طراحی استفاده می کنند، گری با نرم افزارهای مربوط با طراحی خودرو و هواپیما کار می کند. فرم های تیز گوشه دار، صفحات متداخل، و سطوح مواج از