کاویتاسیون یا حفره زایی

1,769
گروه مهندسی مهراسپند 549 دنبال‌ کننده
1,769 بازدید
اشتراک گذاری
علل و روشهای رفع مشكل کاویتاسیون یا حفره زایی و نموىار ىما فشار و روش اجتناب از کاویتاسیون یا حباب زایی در پمپ سانترفیوژ (گریز از مرکز)www.mehrespand.ir
pixel