رسم نمودار در اکسل- قسمت دوم

821

در این ویدئو نحوه رسم نمودار در اکسل آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده