2 تا سوپر گل های من در PES 2019

986
2 تا از سوپر گل های من در PES2019. اگه خوشتون اومد لایک کنید..
1 سال پیش
# PES
GT.PARSA 11 دنبال کننده

GT.PARSA

1 سال پیش
98/6/18 ویدیو سوپر گل های PES 2018 که خودم زدم رو می گزارم

barisarduc.king

1 سال پیش
ایول دادش

sobhan.p.7

1 سال پیش
ضربه قیچی برگردون رو من هزاربار اونطوری گل کردم
GT.PARSA آقای sobhan.p.7 هرموقع اینجوری که من ضربه آزاد گل کردم تونستی گل کنی بیا کری بخون

GT.PARSA

1 سال پیش
آره بابا!!!! خودم انقدر تعجب کردم که از مبل افتادم سرم خورد به میز.

popote

1 سال پیش
واقعا سوپر گل بودن
pixel