دیسلایک؛ چگونه با 25 هزار تومان ازدواج کنیم؟!

3,114
در برترین ها پلاس این هفته با ماجراهای دنباله دار آهنگ ساسی مانکن شوخی کردیم، کمی هم به ماجرای ازدواج های اینترنتی و نوع پرداخت آن در تلویزیون ملی پرداختیم، در بخش مرور اخبار هم درباره ماجرای گرانی و کمبود کاغذ حرف زدیم
pixel