لحظه دیدار 2 - قسمت 4 - همراه با خاطرات امیر یزدی

93

مجموعه مستند لحظه دیدار - کاری از اداره طرح و برنامه شبکه جهانی جام جم - تهیه کننده: هاشم علی اکبری - کد ویدیو: 6042