کربلایی مجیدقناعت جو{محرّم92}هیئت شاه نجف(ع)

173

مکان هیئت:خیابان پیروزی،بلوارابوذر،پل ششم،چهارراه مسلم{حیدریه شاه نجف} هفتگی:سه شنبه هاازساعت21 سامانه پیامکی:30002535110110 سایت هیئت:www.shahenajaf.ir