برای حفظ منافع مسلمانان، باید روی اشتراکات تمرکز کرد

2,897
بی تردید کسانی که با اسلام مخالف هستند، برای آنها شیعه و سنی تفاوتی با یکدیگر ندارند و با هر دو ضدیت می ورزند همانطوری که امروز در منطقه ما گروه های تروریستی شیعه، سنی و حتی مسیحی ها را قتل عام می کند.
زنده
پخش زنده ی افتتاحیه ی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۰
pixel