فرصت دادگاه به متهمان پرونده پدیده

1,670
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

دادگاه فرصت محدودی برای معرفی اموال به متهمین اعطا کرده و از آنان خواسته تا از آخرین فرصت برای جبران مافات و کسب رضایت مردم استفاده کنند.

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده