تماشاگر ویژه-محمد مسافری فوتبال دوست نابینا-تیم نساجی

1,020
محمد مسافری تماشاگر با غیرت و طرفدار با تعصب تیم نساجی مازندران است که توانسته به کمک دوستاش و لیدرای تیم به استادیوم در پیدی ساری راه پیدا کنه و از نزدیک تماشاگر تیم مورد علاقه خود شود حتما ببینید مطمئان باشید متحول خواهید شد
pixel