بازی در زمین حریف ۳ - در قلب مراکشی ها!

6,783

برای دیدن #بازی_در_زمین_حریف راهی سبطه در آفریقا شدم که مراکشی های زیادی اونجا زندگی می کنند؛ و البته به برد تیم شون خیلی امیدوارند...!