تولید گاز سنتز از زباله در ایران با دستگاه گازیفایر

934
شرکت فن کاوش (دمیک) 27 دنبال‌ کننده
934 بازدید
اشتراک گذاری
این دستگاه قابلیت تبدیل چوب و انواع زیست توده را به گازهای قابل احتراق دارد، این دستگاه در دانشگاه فردوسی مشهد ساخته شده است. بازده آن نسبت به احتراق معمولی حدود 2 تا 3 برابر می باشد و با یک بار پر کردن مخزن، حدود 45 دقیقه شعله مداوم ایجاد می کند. شعله این دستگاه هر 11 دقیقه 3 لیتر آب را به جوش می آورد. تلفن:09360190354 - http://www.fankavosh.ir
pixel