حضور استاد داریوش طلایی در جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی

1,158

داریوش طلایی در گفتگو با هفدانگ: جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی نسبت به جشنواره های دیگر تخصصی تر است و روی موسیقی کلاسیک ایرانی یا همان موسیقی دستگاهی ایران متمرکز است. / برگزاری این جشنواره قدم مثبتی است که کار هدفمندتر و تخصصی تر انجام پذیرد و به همین دلیل امسال بخش پژوهشی هم به این جشنواره اضافه شده است. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده