سخنان سانسور شده ظریف در رسانه ها

1,806

خبرگزاری انتخاب با انتشار این ویدئو اعلام کرده سخنان ظریف در خبر بازنشر شده در رسانه ها تقطیع شده بوده است

behzadnajaf

behzadnajaf

1 سال پیش
خفه وطن فروش خیانت کار