عربی - پاسخ آیت الله سیستانی به سید کمال حیدری در موضوع تکفیر

2,920
محتاج شفاعت فاطمه س 58 دنبال‌ کننده
2,920 بازدید
اشتراک گذاری
عربی - آیت الله منیر الخباز نقل می کند که پاسخ آیت الله العظمی سیستانی به استفتائی درباره موضوع تکفیر غیرشیعیان و ادعاهای دروغین سید کمال حیدری چه بوده است. آقای سید کمال حیدری برای چندمین بار دچار اغراق و افراطی گری شد. وی مدعی شد: "همه علمای شیعه اثناعشری بدون استثنا معتقدند هرکس بر مذهب دیگری باشد (اعم از زیدی و اسماعیلی و سنی) کافر قلبی و باطنی است" طبعا این یک اغراق بزرگ و تهمت به بسیاری از علمای تشیع بود و حیدری همه علمای مکتب اهل بیت (ع) را به یک چوب راند. آیت الله سیستانی در پاسخ به یک استفتا بیان کرد که مسلمانانی که بر مذاهب دیگر هستند هم ظاهرا و هم واقعاً مسلمان هستند و کافر نیستند. #سید_کمال_حیدری #تکفیر #سیستانی
pixel