مصاحبه فیزیوتراپیست مریم نعیمی

3,807
مصاحبه تلویزیونی سرکار خانم فیزیوتراپیست مریم نعیمی درباره فیزیوتراپی و نقش آن در سلامت همگانی
pixel