مهدی رجبی - وام گرفتن در این شرایط اقتصادی

166

در این ویدئو می خواهیم بررسی کنیم که آیا وام گرفتن از بانک ها در این شرایط اقتصادی ایران کار درستی است؟ در چه مواردی وام بگیریم در کدام موارد نگیریم. http://mahdirajabi.con

مهدی رجبی
مهدی رجبی 17 دنبال کننده