Google Voice

478

تماس با هر کشوری با هزینه های ارزان و ارسال رایگان پیامک تنها با داشتن شماره گوگل. تماس و ارسال پیامک برای اطلاع دیگران از شماره گوگل شما و گوش دادن به ایمیل های صوتی و نوشتن یا خواندن ایمیل های صوتی. قابلیت های فوق در حال حاضر فقط برای کاربرانی که در آمریکا هستند در دسترس است. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.google.android.apps.googlevoice

ایران اپس
ایران اپس 783 دنبال کننده