فنون اقناع 1

6,543

درس 6 کتاب تفکر و سواد رسانه ای مدرس: رامین کامجو

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel