خاوری به شخصی در دفتر رئیس جمهور سابق متوسل شد، و از کشور خارج شد!

163
roshangari@ 2.8 هزار دنبال‌ کننده
افشای چگونگی فرار خاوری یوسفیان ملا نماینده مجلس: خاوری به شخصی در دفتر رئیس جمهور سابق متوسل شد، و از کشور خارج شد!
roshangari@ 2.8 هزار دنبال کننده
pixel