آموزش نرم افزار INKSCAPE

1,427
ششمین جلسه آموزش تولید محتوای استان فارس (قسمت اول ) آموزش نرم افزار INKSCAPE ، در این قسمت آموزش تغییر زبان برنامه ، تنظیمات سایز صفحه و نحوه ساخت متن در قاب SVG را توسط فاطمه قاسمی سرگروه آموزش ابتدایی استان فارس خواهیم دید.
pixel