زیباترین آبنمای ریتمیک عراق( بغداد)قسمت اول

417

آبنمای هارمونیک بغداد واقع در شهرک حسینیه توسط شرکت فنی مهندسی آرین نصب و راه اندازی شده است. این آبنما شامل: 1 فواره گل چهار قسمتی، یک رینگ 2/8 متر ، 4فواره کمانی 5/5 متری و 4 فواره رقص شیطان، یک فواره بال ویک جت نازل در مرکز می باشد. زمان اجرا :1393/02/05