introducing with sound and light

77

در این درس مکالماتی در راستای معرفی خود و دیگران به شما آموزش میدهد. ابتدا مکالمه هایی در محیط های آموزشی ، مدرسه ، کلاس درس ، آزمایشگاه و زمین بازی مشاهده میکنید سپس از شما خواسته میشود تا به سوال مطرح شده پاسخ دهید و پس از مکسی کوتاه گوینده جواب را خواهد گفت و شما میتوانید چک کنید که آیا درست گفته اید یا نه سوالات درباره نام شخص ، سن او ، و اینکه اهل کجاست می باشد. اینها سوالات متداولی است که شما برای معرفی خودتان یا دیگران باید بپرسید.

توتالین
توتالین 2 دنبال کننده