چرا توسعه نیافتیم،چگونه توسعه می یابیم

116
وبینار برگذار شده در موسسه پزوهشی طرح هزاره (طاها) توسط جناب آقای مجید زاده،در حاشیه ی همایش توسعه ایران،فرصت ها و چالش ها.
pixel