زلزله ضربه فني مي‌شود (کرمانشاه)

1,917

این ویدئو در 3 اپیزود:1- زلزله کرمانشاه، عواقب آن و آبرسانی به زلزله زدگان2- آشنایی با جغرافیا، ادبیات و فرهنگ استان کرمانشاه 3- تاسیسات مهم استان کرمانشاه ساخته شده است. اینفوگرافی زیبا، متن روان و اجرای خوب داریوش کاردان از نکات مثبت این ویئو است.