سیاحتی کوتاه در ییلاقات مشهد

1,064

در این کلیپ کوتاه به همراه گروه رباتیک هوایی رسانه سبز، سفری هوایی خواهیم داشت به ییلاقات اطراف شهر مشهد. از جمله طرقبه، طرقدر و کنگ... و شاهد زمستان سرد و خشک این منطقه از اسمان خواهیم بود.

رسانه سبز
رسانه سبز 153 دنبال کننده