تجربه تلخی که با درایت اهالی اخترآباد تکرار نشد

74
تجربه تلخی که با درایت اهالی دهستان اخترآباد شهرستان ملارد دیگر تکرار نشد . توکلی کجانی، فرماندار شهرستان ملارد: به بافت های فرسوده روستایی ۴۰۰ میلیون ریال با سود ۴ درصد پرداخت می شود.
pixel