اولین دیدار نوروزی مدیر کل زندانهای خوزستان با کارکنان

91

صبح ۵ فروردین در اولین روز کاری سال نو، پرسنل ستاد اداره کل زندانهای استان با علیرضا بابایی مدیر کل زندانهای استان دیدار نوروزی نمودند. در ادامه اولین نشست سال نو پرسنل ستاد اداره کل با مدیرکل زندانهای خوزستان برگزار شد. تاکید بر توسعه تدبیر در قرآن و رجعت به معنویت، توسعه فرهنگ ایثار و انفاق ، ارج نهادن به کار با ارزش و بهره وری بخشی از تاکیدات و توصیه های این نشست صمیمی بود