قاچاق سوخت از ایران به پاکستان توسط پاکستانی ها

1,585

گفته می شود گارد ساحلی پاکستان به قاچاق سوخت از ایران به پاکستان کمک می کند. قیمت هر لیتر بنزین در ایران 9.58 روپیه و قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان 108 روپیه است

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده